Bulevardul 21 Decembrie 1989, nr. 65, ap.1

office@pro-dinamic.ro

0750 887 689

Anunturi favorite


Intrebari Frecvente

 
DOCUMENTE NECESARE PENTRU SEMNAREA UNUI CONTRACT DE VANZARE - CUMPARARE IN FORMA AUTENTICA (in fata notarului public)

 

- Actul de dobandire a imobilului (contract de vanzare-cumparare incheiat intre vanzator si cumparator - contract de donatie - contract de schimb imobiliar - certificat de mostenitor)

- Extrasul de carte funciara eliberat de Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara

- Certificat de atestare fiscala eliberat de Primarie;

- Act de identitate

- Certificat de casatorie (unde este cazul)

- Certificat Energetic


CARE SUNT ACTELE DE PROPRIETATE IMOBILE (teren + constructii)

- Contract de vanzare-cumparare sau donatie, autentificate prin notariat, prin care s-au dobandit atat terenul, cat si constructia.

- Certificat de mostenitor care atesta faptul ca imobilul a fost dobandit de actualii proprietari prin mostenire, impreuna cu actele de proprietate ale defunctului.

- Contract de vanzare-cumparare sau donatie autentificate prin notariat, prin care s-a dobandit terenul si autorizatia de construire si certificat de urbanism, ambele eliberate de Primarie, pentru constructie.

- Hotarare judecatoreasca definitiva si irevocabila, pronuntata in urma unui proces de divort, partaj etc., in baza careia imobilul a fost atribuit in deplina proprietate si posesie actualului proprietar.

CUM SE OBTINE CERTIFICATUL DE ATESTARE FISCALA?

Certificatul fiscal se elibereaza de catre Primarie-Directia Taxe si Impozite si este valabil 30 de zile. Pentru obtinerea acestuia este necesar ca impozitul sa fie achitat la zi si sa nu existe amenzi neplatite. Pentru eliberarea lui sunt necesare urmatoarele acte:

1. copie dupa buletinul de identitate al proprietarului ;

2. cerere tip ;

3. taxa de 2 lei


CE REPREZINTA CERTIFICATUL ENERGETIC si CUM SE POATE OBTINE ACESTA?

Certificatul energetic este un document tehnic care are caracter informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri. Conform legii 159/2013 ce modifica si completeaza legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, certificatul energetic este obligatoriu pentru cladirile sau unitatile de cladire care se vand sau se inchiriaza.

Proprietarul este obligat sa puna la dispozitia potentialului cumparator sau chirias o copie de pe certificat, astfel incat acesta sa ia cunostinta despre performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire pe care urmeaza sa o cumpere/inchirieze. 

Performanta energetica a cladirii/unitatii de cladire este exprimata prin urmatorii indicatori de performanta:

1. clasa energetica (de la A - cel mai bine, pana la G – cel mai slab);

2. consumul total specific de energie (exprimat in kWh/mp an);

3. indicele de emisii echivalent de dioxid de carbon CO2.

Ce date sunt necesare?

-Extras de Carte Funciara de Informare

-Plan situatie - cu incadrarea cladirii in functie de punctele cardinale si vecinatati

-Planurile - subsol, parter, nivele curente

-Sectiuni- longitudinale, transversale

-Tip de incalzire - detalii despre instalatia de incalzire

Certificatul de performanţă energetică se elaborează şi se eliberează de către auditorul energetic pentru clădiri, la solicitarea investitorului, proprietarului sau administratorului clădirii ori unităţii de clădire.

Auditorul energetic are dreptul, în baza atestatului de la Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, să realizeze auditul energetic pentru clădiri sau unităţi de clădire, să întocmească certificatul de performanţă energetică şi raportul de audit energetic. Acesta îşi poate desfăşoară activitatea ca persoană fizică autorizată sau ca angajat al unei persoane juridice.


CONDITIILE DE ACCESARE si APROBARE A PROGRAMULUI PRIMA CASA

Criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii care achiziţionează locuinţe prin Programul Prima Casă sunt următoarele:

• fac dovada cu declaraţia autentică pe propria răspundere că îndeplinesc condiţia prevăzută la art. 1 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 60/2009, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 368/2009, cu modificările şi completările ulterioare

• achiziţionează în cadrul Programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii

• dispun de un avans de minimum 5% din preţul de achiziţie a locuinţei şi/sau care acoperă diferenţa dintre preţul de achiziţie a locuinţei rezultat din antecontractul de vânzare-cumpărare şi finanţarea garantată

• îndeplinesc condiţiile specifice prevăzute în cadrul normelor interne de creditare ale finanţatorilor

• se obligă să constituie un depozit colateral pentru garantarea dobânzii, în valoare egală cu 3 rate de dobândă, valabil pe întreaga durată a finanţării

• se obligă să nu înstrăineze locuinţa achiziţionată în primii 5 ani de la data dobândirii (sau mai devreme, numai cu avizul Ministerului Finanţelor Publice). După expirarea acestui termen, în cazul preluării contractului de credit de către un terţ, acesta trebuie să întrunească criteriile de eligibilitate a beneficiarilor Programului

• se obligă să asigure locuinţa achiziţionată din finanţarea garantată împotriva tuturor riscurilor şi desemnează statul român, reprezentat de Ministerul Finanţelor Publice, ca beneficiar al poliţei de asigurare, pe toată durata finanţării

• locuinţa care se achiziţionează în cadrul Programului se încadrează în una dintre clasele A, B sau C de eficienţă energetică, condiţie aplicabilă începând cu data intrării în vigoare a prevederilor art. 23 din Legea nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor, cu modificările ulterioare

Cu ajutorul ofiţerului de credit, va fi pus la punct dosarul de credit care urmează a fi analizat de bancă şi de Fondul de Garantare, nefiind obligatoriu ca cererea să fie aprobată. De aceea este foarte important să îl întrebi pe consilierul tău bancar în cât timp ţi se va comunica dacă cerere ta a fost respinsă sau aprobată. Odată ce banca analizează dosarul şi istoricul proprietarului, cererea poate fi pre-aprobată. După acest pas se face raportul de evaluare a locuinţei ţintite şi abia apoi se stabileşte cu exactitate suma finanţată. Numai după aceste etape, după ce banca îşi dă acordul, dosarul este trimis la Fondul de Garantare pentru asumarea deciziei de garantare a împrumutului. În general, analizarea dosarului de către FNG nu depăşeşte cinci zile. În cazul în care lipsesc anumite acte sau au expirat, se prelungeşte comunicarea deciziei.

Dacă FNG aprobă dosarul, paşii sunt următorii:

• Banca (Finanţatorul) achită comisionul de gestiune datorat pentru acordarea garanţiei şi transmite Fondului copia documentului de plată

• Finanţatorul încheie contractul de credit şi în transmite Fondului

• Fondul redactează contractul de garantare pe care îl remite Finanţatorului, în vederea semnării acestuia de către Finanţator şi Beneficiar. Concomitent se transmit, în original, factura cu contravaloarea comisionului de gestiune datorat şi decizia de aprobare a solicitării de garantare

• În 5 zile de la primirea acestora, Finanţatorul şi Beneficiarul semnează şi remit Fondului contractul de garantare, împreună cu graficul de rambursare al finanţării garantate

• În 3 zile de la primire, Fondul semnează contractul de garantare şi în transmite Finanţatorului

• Finanţatorul pune la dispoziţie creditul, iar clientul poate semna contractul de vânzare-cumpărare a imobilului

Agentia PRO Dinamic Imobiliare colaboreaza pentru toate tipurile de Credite cu Banca Transilvania, astfel incat o data ajunsi la noi o sa va ajutam cu o programare cu unul din Broker-ul de Credite pentru a va ajuta cu tot ce aveti nevoie.

De ce să apelez la un agent imobiliar?

Procesul de a-ți găsi locuința dorită este mult mai greu de realizat singur– deplasarea dintr-un loc în altul, promovarea pe cont propriu și o mulțime de întrebări și nelămuriri care nu își găsesc răspuns. Atunci când apelați la un agent imobiliar, nu doar că economisiți timp, dar aveți la dispoziție și un specialist care vă poate consilia și răspunde la orice întrebare.
De ce să semnez o convenție?
Rolul agentului este să te ajute să îți împlinești visul de a avea o locuință. Prin semnarea convenției, te angajezi să îi plătești agentului serviciile pe care ți le oferă.